تولید کننده کامیون های سنگین حرفه ای در چین

دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
محصولات
خانه » محصولات » محصولات جدید Hongyan » کامیون دامپینگ کنکن هونگیان
  1. کامیون کمپرسی Hongyan Kingkan 6×4 کامیون کمپرسی Hongyan Kingkan 6×4به علت دارای پرتوی مقاومت ظرفیت باری بالا است. قدرت کامیون کمپرسی 6×4 خیلی بالا است. این باعث می شود که قابلیت حمل و نقل خیلی بالا است. این کامیون از قالب وسیع 865 mm ساخته شد. سیستم ضد زنگ هم عالی است.
   کلاچ :Φ430 فنر دیافرگم...
  1. کامیون کمپرسی Hongyan Kingkan 8×4کامیون کمپرسی Hongyan Kingkan 8×4 به علت دارای پرتوی مقاومت ظرفیت باری 15 تن است. قدرت کامیون کمپرسی 4×8 خیلی بالا است. این باعث می شود که قابلیت حمل و نقل خیلی بالا است. این کامیون از قالب وسیع 865 mm ساخته شد. سیستم ضد زنگ هم عالی است.
   اکسل :5.73 اکسل فولادی کاهش دو قلو ...
کامیون قوی
  1. کامیون کمپرسی Hongyan Genlyon 6×4کامیون کمپرسی Hongyan Genlyon 6×4 دارای ظرفیت حمل خیلی بالا است. این کامیون کمپرسی دارای وسیعترین فالب چین است تا 865 mm است. با استفاده است روش پیرفته روی رنگ این کامیون کمپرسی 4×6 دارای قابلیت بالای ضد زنگ است.
   این کامیون هم پرتو با مقاومت بالا دارد که هم باعث ظرفیت حمل بالا می شود. ..
  1. کامیون کمپرسی Hongyan Genlyon 8×4کامیون کمپرسی Hongyan Genlyon 8×4 دارای وسیعترین فالب چین است تا 865 mm است. با استفاده است روش پیرفته روی رنگ این کامیون کمپرسی 4×8 دارای قابلیت بالای ضد زنگ و ظرفیت حمل بالا می شود.
   سرعت حداکثر:80 Km/h ...
  1. کامیون باری Hongyan Genlyon 8×4کامیون باری Hongyan Genlyon 8×4 داری ویژگیهای قالب تک پرتو ورن پایین و طرح شیک است. قدرت موتور C9 بالا است و با ترمز به طور خوب هماهنگ شوند.سیستم ترمز WABCO و ABS مجهز شدند. ظرفیت این کامیون باری بیشتر از 50تن است. کاب از فولاد ساخته شد که ساختار این کامین محکم باشد.
   قابلیت روی شیب :28-45 % ...
  1. تراکتور Hongyan Genlyon 6×4وزن خالص خودرو : 49000 Kg
   وزن آمادگی خودرو : 9670 Kg
   اجناس مقرون بصرفه حمل و نقل چرخ پنجم : 15200 Kg ...